Vegetačná strecha

Okrem estetickej funkcie plní vegetačná strecha, laicky označovaná ako zelená, aj ochrannú. O výhodách a možnostiach vegetačných striech . Ploché strechy môžeme využívať na rozličné účely, napr.

Zelené strechy podporujú zdravú klímu v dome aj v jeho okolí. V závislosti od typu vegetačnej strechy zadržiava vegetácia až 90 . Strechy s vegetačným porastom vhodne regulujú odvodňovanie mestských aglomerácií, najmä priemyselných a obchodných zón. Jednou z možností, ako dopĺňať ubúdajúce plochy zelene, sú vegetačné strechy. Sú to predovšetkým investori a projektanti, ktorí môžu . Z dôvodu intenzívnej výstavby v mestách a obciach premieňame pôdu na betónové kolosy a vytvárame z . Hrúbka substrátu sa pohybuje od – cm a zaťaženie .

Zloženie strechy: hydroizolácia Firestone Geomembrane, drenážna vrstva. Obrátená strecha, extenzívne alebo intenzívne ozelenená, je jednoduchou, dobre. Vegetačná vrstva intenzívnych strešných záhrad môže podľa požiadaviek . Zelené strechy systému Urbanscape možno realizovať na všetkých typoch strešných konštrukcií: na betónových. Vegetačná strecha tvorí výbornú protihlukovú. Pri návrhoch našich domov vždy rozmýšlame ako čo najmenej zaťažiť životné prostredie a zároveň si vytvoriť príjemné prostredie na život.

Predpestované náviny vegetačnej rohože pripravené na prepravu.

Vegetačná rohož na streche tesne po inštalácii. Vo svete sú vegetačné strechy na komerčných či nekomerčných budovách, ale aj bytových domoch štandardným a veľmi obľúbeným spôsobom zastrešenia s . Zelená strecha je strecha pokrytá zatrávneným povrchom. V týchto oblastiach sú zelené strechy dôležité nielen pre svoj. Uspokoja túžbu človeka po životnom priestore, ktorý sa čo najviac približuje prírode. Zelené strechy obmedzujú prašnosť, regulujú vlhkosť vzduchu, slúžia ako tepelná a. Realizácie vegetačných striech sú časté hlavne v západnej Európe.

Realizujeme predprípravu, teda pokládku fólie pod vegetačnú strechu. Keďže v ostatnom čase z našich miest miznú zelené plochy v dôsledku intenzívnej .