Tepelný odpor

Tepelný odpor R vyjadruje odpor 1m² konštrukcie prestupu tepelnej energie pri rozdiele teplôt K. Pri viacvrstvových konštrukciách sa jednotlivé tepelné odpory . Tepelný odpor (zn. Rth alebo R) je veličina charakterizujúca prestup tepla na stenách alebo pri prechode cez steny (a podobné telesá).

Odporúčané a cieľové hodnoty tepelného odporu R podľa STN 0540. Výrobcovia konštrukčných materiálov tento odpor buď priamo . Tepelný odpor R udáva mieru odporu proti prenikaniu tepla. R alebo inak tepelný odpor je schopnosť materiálu zadržať teplo. U alebo inak súčiniteľ prechodu tepla je vlastne prevrátenou hodnotou. Tepelný odpor vyjadřuje, jakou plochou konstrukce a při jakém rozdílu teplot na jejích površích dojde k přenosu Wattu, . Tepelný odpor R je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie.

Je priamo závislá na hrúbke konštrukcie a λ . Vyjadruje tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie. Závisí od jej hrúbky a súčiniteľa tepelnej vodivosti (λ, spravidla ho udáva výrobca). Tepelný odpor materiálu je schopnosť materiálu zadržať teplo. Je závislý na hrúbke materiálu a tepelnej vodivosti. Pripravili sme pre Vás tabuľku súčiniteľov tepelnej vodivosti podľa druhu.

Náklady na zateplenie narastajú s hrúbkou tepelnej izolácie, nárast úspor.

Tepelný odpor a súčiniteľ prestupu tepla a STN 1901: 2005 . Je to odpor, ktory kladie stavebna konštrukcia teplu, ktore sa snazi prestupit cez konstrukciu. Okná predstavujú najslabší článok v dome, a to nielen v nízkoenergetickom. Schopnosť zabrániť tepelným stratám charakterizuje tepelný odpor . Hrubka Styrexu, (00:00) Paukovičová, 0 .