Tehly ytong

Murovacie tvárnice z autoklávovaného pórobetónu STN EN 771-4. Aktuálny cenník produktov obvodové steny ponúkaný spoločnosťou Xella – Ytong. Prehľad presných tvárnic pre obvodové a nosné steny od spoločnosti Xella – Ytong.

Ytong, Silka a Multipor sú zárukou vysokej kvality stavebného materiálu. Pórobetón Ytong vyniká svojou tepelnou izoláciou a požiarnou. Pórobetónové tvárnice Ytong sú 1 prírodný stavebný materiál s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Náhrada za HEBEL ktorý bol zakupený firmou Xella a následne premenovaný z . Treba tiež myslieť aj na omietky, pretože Ytong je dokonale hladká tvárnica na ktorú je ideálna tenkovrstvová omietka, na rozdiel od tehly, kde je treba spraviť . YTONG stavebný systém za výbornú cenu s dodaním až na stavbu.

To sú najčastejšie otázky, ktoré dostávam.

U nás stále prevláda stavanie z tradičných .