Rosenie okien

Keď opomenieme fakt, že pohľad na zarosené okná nikoho príliš. Rosenie okenných skiel z vonkajšej strany je signálom, že okná majú . V tomto článku budeme výhradne riešiť rosenie okien z vnútornej strany.

Rosenie okenného zasklenia na vonkajšom povrchu nie je technickou závadou, . Najviac sa prejavuje rosenie okien (rosenie skla) v zime. Riešime rosenie špaletových (kastlových) okien, rosenie zdvojených okien, rosenie eurookien, rosenie . V jesennom a zimnom období sa stretávame s rosením okien. Kondenzovaná voda steká na tesnenie rámu, kde sa s obľubou tvorí pleseň.

V roku 20prešiel dom kompletnou rekonštrukciou a od vtedy sa okná z vnútornej strany rosia, niekedy je to až také, že voda stojí na . Dôležité je hneď na začiatku upozorniť, že rosenie skiel a rámov nie je spôsobené žiadnou vadou okna.

Vzhľadom na stále sa opakujúce požiadavky o objasnenie nadmerného orosovania skiel na oknách, Vám chceme touto cestou . Pri rosení okien ide o povrchovú kondenzáciu vodných pár, ktorými je nasýtený vnútorný vzduch v miestnosti, na chladných vnútorných povrchoch. Znovu téma rosenie plastových okien ale tento krát trochu inak. Ja k tomu len dodám, že rosenie plastových okien je spôsobené nedostatočným vetraním a môžu ho spôsobovať aj kvety v miestnosti. Rosenie okien je komplexný problém, ktorý môže mať viacero súvisiacich príčin.

S prevahou osádzania plastových okien sa tento problém začal pripisovať . Kondenzácia, alebo ak chcete rosenie vznikne vtedy, keď sa teplý a vlhký vzduch stretne s chladnejším povrchom.

Tiež mávate napríklad v spálni vždy ráno orosené okenné tabule a na parapete kalužky vody? Keď sa vám však zarosujú okná medzi sklami, problém je v oknách, ktoré by ste mali reklamovať výrobcovi. Nekvalitné okná sa na celkových energetických stratách objektu môžu podieľať až 60–timi percentami.

Vážení priatelia, nekvalitné okná sa na celkových energetických stratách objektu môžu podieľať až 60–timi percentami. U všetkých moderných tesniacich okien je treba pravidelne vetrať – odvádzať vlhkosť. Správnym vetraním zabránite korózii a poškodeniu funkcie . Rosenie okien je problémom, ktorý vzniká v dôsledku zlej montáže okien.

Príčiny však môžu spočívať aj v nedostatočnom vetraní.