Palena tehla historia

Používanie pálených tehál na našom území zaviedli Rimania v 1. Prvú výrobňu založili v Stupave asi v roku 71. Hlinené tehly mali mnohe prednosti: dostupnosť.

Prvé doklady pálenych tehiel na Slovensku. Používanie pálených tehál na území dnešného Slovenska zaviedli starí Rimania už v 1. História výroby tehál je prastará – niekoľko tisícročná. Pálená tehla sa viac využíva v stavbách s podpodlahovým vykurovaním a na strechách budov.

Tehly boli vyrábané z jemne plavenej hliny a do . Spoločnosť LATERÃRIUS sa zameriava na podporu výskumu histórie tehliarstva,. Pokiaľ poznajú pôvod tehál, môžu ich použiť ako datovací materiál .

Už na začiatku sme v skratke spomenuli históriu tehly. Tradičná plná pálená tehla má dobré akumulačné schopnosti, ale vysoký súčiniteľ . Najstaršie zmienky o tehle vyrobenej z blata sú známe 70pred n. V závere tohto obdobia sa objavili prvé stavby z hlinených sušených tehál. Po prvej svetovej vojne sa už na stavby začína používať pálená tehla.

V požitavskej doline sa väčšinou využívala nepálená, neskôr pálená tehla. Tehliar a jeho dvaja pomocníci vyrábali pálené i nepálené tehly podľa.

Jaroslava Polakoviča boli, podľa knihy História Chtelnice, ktorej je pán Polakovič autorom,. Lieh za dosť nízky poplatok mohli páliť aj súkromne. Domy z nepálenej tehly, strechy pokryté slamou, drevené i prútené ohrady, prístavky, domy . Mezopotámia Hlavným stavebným materiálom bola hlina. Robili sa z nej tehly sušené na slnku, pálené aj glazované.

Ako spojovací materiál sa používal asfalt. Ani si neuvedomíme, že tehlový je múr a drevená je stena. História tehly Na základe trosiek starovekého Egypta, môžeme skonštatovať,. Egypťania využívali sušené pálené tehly na stavbu . História nás učí, že pri výstavbe Bagdadu bol použitý stavebný materiál z trosiek starovekého Babylonu a ak je to pravda, určite nechýbali ani pálené tehly.

Potom sa dlhé dni pálil v drevom vykurovaných peciach a po ochladení, keď opäť každý kus prešiel rukami robotníkov, sa tehly na vozíku odviezli na stavenisko.