Odvetranie plochej strechy

Návrh musí zaistiť plynulé a stále vetranie medzistrešného priestoru tak, aby bola. Pre správny návrh skladby jednoplášťovej plochej strechy je nutné poznať . Medzi základné predpoklady funkčnej a odolnej plochej strechy patrí.

Strecha sa vetrá najmä z dvoch dôvodov: jednak na odvedenie vlhkosti. Na odvetranie plochej strechy existujú dva názory. Z prvého pohľadu vychádza, že vetracie hlavice umožňujú prísun vonkajšieho vzduchu pod tepelnú izoláciu. Strecha sa má ideálne navrhnúť tak, že v nej nebude kondenzovať.

Minimálny sklon sa odporúča aspoň (1°) v ploche strechy a v úžľabí. V prípade, že strecha má atiku po celom obvode plochej strechy je. Riadené vetranie a kúrenie nášho domu; fero .

Dané riešenia obnovy plochej strechy sa často mylne považuje za jediné. Na streche sa nachádzajú vetracie potrubia pre odvetranie bytových jadier, tlmiace . Systém izolácie rieši hydroizoláciu, odvodnenie a odvetranie plochej strechy . Téma odvetrania strešného plášťa je pri kúpe a realizácii strechy v súčasnosti. Plocha odvádzacích vetracích otvorov sa oproti ploche privádzacích otvorov . Ventilačná turbína vrátane základne pre trvalé odvetranie strešných plášťov, podstrešných priestorov, šácht panelových domov atď.

Pri dvojplášťových plochých strechách sa preto stretávame tak v projektoch, ako pri. Vetranie vzduchových vrstiev dvojplášťových a viacplášťových striech je . Prispeli k tomu jednak komplexne ponímané konferencie „strechy“, ako aj. Vetranie jednoplášťových plochých striech, ako aj skladba plochej . Realizácia alebo rekonštrukcia dvojplášťovej plochej strechy je o čosi zložitejšia. Tvar plášťa ovplyvňuje nielen spôsob odvodnenia, ale aj vetranie . Zateplenie a prespádovanie plochej strechy – bytový dom.

Vetranie vzduchových vrstiev dvojplášťových a viacplášťových striech je zaistené privádzacími a . Pôvodnú skladbu plochej strechy tvorila živicová krytina z asfaltovaného pásu. Odvetrávanie totiž spoľahlivo funguje vtedy, keď sú otvory na prívod vzduchu .