Likvidácia eternitovej strechy

Pretože cena za likvidáciu sa pohybuje vysoko. Likvidácia azbestu: potrubia (stupačky), strechy, likvidácia azbestu v interiéroch a. Likvidácia azbestu z interiérov aj exteriérov.

Strechy, stúpačky, fasády, podhľady, protipožiarne nástreky. Neviete niekto poradiť čo s eternitom zo strechy, alebo ako ho zlikvidovať? Kladieme mimoriadny dôraz na šetrné a kompletné odstránenie a zneškodnenie azbestovej strechy v zmysle platných predpisov s ohľadom na životné . Okrem pokuty vo výške 66- € vám hrozí následná likvidácia . Všetky firmy z oblasti Nebezpečný odpad – spracovanie, likvidácia v prehľadnom, triedenom a. Výmena stúpacích rozvodov, vody, plynu, kanalizácie, strechy.

Máte starú eternitovú strechu a neviete si s ňou poradiť?

Za likvidáciu nebezpečného a zdraviu škodlivého azbestu totiž zaplatíte viac ako za . Chystáme sa meniť eternitovú strechu domu za škridlu.