Generálny kľúč

Systém generálneho, hlavného a skupinového kľúča. Zákazník rozdelí všetky vložky (vložky, visiace zámky a iné) systému do jednotlivých skupín podľa . Najzložitejšie riešenie je v systém generálneho kľúča s možnosťou oprávnení.

Je to mechanický systém riešený kombináciou rôznych veľkosti výstupkov na . Vyberte typ zámkového systému: HS – systémy s univerzálnym kľúčom. Môže byť GMK v kombinácii C20a Asix a k tomu mať jeden kľúč? Systémy kľúčov je vhodné použiť všade tam, kde je nejakým spôsobom potrebné. Generálny kľúč ovláda všetky vložky systému, a je možné ho použiť aj v . Princíp systému spočíva v konštrukcii vložiek a zámkov, ktoré môžu byť odomykané väčším počtom kľúčov.

Systémy generálneho kľúča, kľúč, kľúče, generálny kľúč, univerzálny kľúč.

Systém generálneho a hlavných kľúčov je vhodný na zamknutie menších objektov s niekoľkými dverami až po veľké komplexy so stovkami . UPOZORNENIE pre všetkých majiteľov systémov generálneho a hlavného kľúča FAB. Ochrana systémov a nedostupnosť systémových kľúčov FAB v kľúčových . SGHK – systém generálneho a hlavného kľúča. Správny kľúčiar robí kľúčové rozhodnutia.

Mechanické a elektronické uzamykacie systémy, systémy generálneho kľúča. Paci sa mi to, ze namiesto zvazku klucov, staci nosit iba jeden kluc a.

Systém generálneho a hlavného skupinového kľúča (GHS). Viac hlavných skupín s podradenými skupinovými a vlastnými kľúčmi sa zahrnie podľa hierarchickej . Pojem systém generálneho kľúča vznikol s narastajúcim počtom kľúčov. Ich zväzok bol čoraz ťažší a čas manipulácie s nimi sa neustále predlžoval, . V rámci SGHK (systém generálneho a hlavného kľúča) každá osoba obdrží kľúč, ktorým si odomkne dvere, do ktorých je jej pridelený prístup a zároveň . Systém generálneho a hlavného kľúča – SGHK.

Ponúkame profilovo chránené SGK a pre menšie objekty, ako sú rodinné domy s malým počtom skupín a . Systém generálneho kľúča umožnuje diferencovaný prístup do jednotlivých súčastí systému nositeľovi kľúča.