Debniace tvárnice 150

Debniaca tvárnica: DT1 DT2 DT2 DT3 DT. Debniace tvárnice sa používajú na steny suterénov, základy, sokle, šachty, steny bazénov, oplotenia, oporné múry a pod.

Dodatočným vybetónovaním tvárnic sa zhotoví monolitická betónová alebo železobetónová stena. Debniace tvárnice : Výroba a predaj betónových prefabrikovaných výrobkov. Debniaca tvárnica 150x250x50 priebežná a deliteľná . Presné betónové šalovacie tvárnice sa používajú na vytvorenie strateného. Presná šalovacia tvárnica pre hrúbky stien a konštrukcií 1mm, 2mm, 2mm .

PRESCOT MAX, MAX 1 MAX 2 MAX 2 MAX 3 MAX 40. Môžu sa používať ako stratené debnenie na vytvorenie betónovej alebo.