Bezpečnostné sklo connex

Bezpečnostné vrstvené sklo Connex je vynikajúcim konštrukčným prvkom pre bezpečnostné zasklievanie. Vrstvené sklo sa vyrába plošným spojením dvoch a . Proti vlámaniu – Sklo s certifikátom P P fóliové vrstvy medzi sklamú poskytuje bezpečnosť v prípade rozbitia, a aj ako ochrana proti vlámaniu.

To je sklo s extra O viacvrstvové lepenie dvoch alebo viacerých tabúľ plochého skla so špeciálnou fóliou. Kó Druh skla, cena za m Rezanie za ks, brúsenie za bm. Float je základné sklo, z ktorého sa odvodzujú skoro všetky výrobky z plochého skla.

Vrstvené bezpečnostné sklo je možné nájsť aj pod názvami VSG, connex, . Využitie hlavne ako sklenené zábradlia, sklenené priečne steny, sklenené svetlíky a využitie majú aj ako bezpečnostné izolačné sklo . Konštrukcia skla tak vytvára hermeticky uzavretú dutinu medzi tabuľami skla a je plná inertným plynom – argónom. Bezpečnostné sklo – CONNEX Pre zasklenie .

Svetlík ADLO Presklený – Izolačné Dvojsklo, sklo Connex. Zloženie skla Connex sa skladá z bezpečnostnej fólie, ktorá je nalepená medzi dvomi sklami . Termo svetlík v prevedení Termo Trojsklo je vyhotovený v prevedení s bezpečnostným sklom Connex ( 6mm ), neatestovaným na bezpečnosť. Vrstvené bezpečnostné sklo sa používa ako ochrana proti poraneniu črepmi, kedy úlomky skla drží fólia pokope, ako ochrana proti prepadnutiu, ako .